Działamy

 

(zgodnie z postanowieniami Regulaminu: § 6, pkt.4)

Tu umieszczamy wszelkie informacje dotyczące wyłącznie tegorocznej tematyki,  związane ze zorganizowanymi przez Państwa działaniami projektowymi, np. organizacją konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych,  spotkań np. z przedstawicielami świata sztuki, spotkań np. z przedstawicielami świata nauki a także tworzeniem filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów,  materiałów poglądowych, folderów,  albumów, itp.

 

  • Warsztaty_4.jpg

    Warsztaty dla grupy projektowej

    24 listopad 2022 roku wzięliśmy udzial w warsztatach na temat metod pracy projektowej.

  • Wycieczka1.jpg

    Wycieczka do Krakowa

    W pierwszej polowie grudnia 2022, grupa projektowa wzięła udział w wycieczce do Krakowa. Celem peregrynacji były krakowskie świątynie: kościół i klasztor oo. Franciszkanów, Katedra Wawelska wraz z Muzeum Archidiecezjalnym oraz kościół św. Św. Piotra i Pawła. Podczas zwiedzania tych obiektów kultu zapoznaliśmy się z ich historią i architekturą.