Kuchnia kaszubska

Kaszubi to ludność Pomorza. Przez wieki podlegali różnym wpływom (np. niemieckim) i wypierani byli na wschód. Część Kaszubów zachowała własną kulturę i znajomość języka. Kaszubska kraina kulturowa, to region geograficzny położony w północnej części Polski i obejmujący głównie tereny znajdujące się w województwie pomorskim. Granica tego regionu kształtowała się przez lata. Kaszubi przetrwali na Pomorzu Gdańskim, a ich liczebność szacowana jest na ponad 550 tysięcy. Mieszkańcy tych regionów zachowali własny język, tzw. kaszubski dialekt a także tradycje i obyczaje oraz świadomość, że są prastarym plemieniem słowiańskim. Dziś zamieszkują zwarty obszar, znajdujący się głównie w granicach powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego. Są najliczniejszą grupą etniczną w powiatach: człuchowskim, gdańskim, lęborskim, słupskim oraz w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Z geograficznego punktu, obszar Kaszub znajduje się w pasie bałtyckich pojezierzy, o nizinnej infrastrukturze terenu, z nielicznymi wzniesieniami. Jest tu wiele jezior, rzek, a Kaszubi mają bardzo blisko do morza. Do największych jezior tego regionu należą: Wdzydze i Jasień. Inna nazwa tego obszaru to potocznie „Kaszubska Szwajcaria” ( za: nawakacje.eu, kaszubi.pl)
Tutejsza kuchnia ściśle związana jest z codziennym życiem oraz pracą mieszkańców. Wiele jezior zapewniało dostęp do świeżych ryb, z kolei tereny wiejskie i leśne służyły chowie zwierząt. Tradycyjna kuchnia bazuje na potrawach rybnych i mięsnych. Ponadto podstawę wyżywienia stanowią od wielu lat produkty zbożowe. Najczęściej uprawianymi zbożami są: żyto, jęczmień, pszenica, gryka, z których pozyskuje się kasze i mąki (za: na-kaszuby.pl). Kaszubska kuchnia to także potrawy z grzybami oraz doskonałe marynaty.

 

Odsłuchaj artykuł