Kuchnie świata - przy wspólnym stole

     Stół to szczególne miejsce w domu. Gromadzimy się przy nim podczas wspólnych posiłków, tu spotykamy się ze swoimi bliskimi, tutaj również przyjmujemy gości. Stół jednoczy, jest symbolem wspólnoty, otwartości i gościnności. „Bacz, aby drzwi twego domu nie były zamknięte wtedy, kiedy siadasz do stołu”  - możemy przeczytać w Talmudzie.

    Dziś zapraszamy wszystkich do wspólnego stołu. Pretekstem do spotkania będą potrawy świata ze swoim bogactwem, różnorodnością, tradycjami,  paletą smaków, barw i zapachów. Wspólne biesiadowanie zawsze zbliża ludzi, staje się jednym z fundamentalnych czynników integracyjnych. Mieszanie się kulinarnych tradycji jest jednym z pierwszych sygnałów przełamywania barier między społecznościami, znakiem nawiązywania społecznych relacji i wzajemnego przenikania się różnych wpływów.

Tradycyjna kuchnia polska nie była jednorodna, kształtowały ją na przestrzeni wieków oddziaływania z różnych stron naszego globu. Nowinki kulinarne docierały do nas dzięki najbliższym sąsiadom, a także dzięki pielgrzymom, podróżnikom, kupcom, emigrantom oraz władcom, którzy – tak jak Bona czy Jadwiga Andegaweńska -  wprowadzali na stoły nie tylko nowe dania ale także inicjowali nowe zwyczaje kulinarne. Na nasze potrawy silnie oddziaływały zarówno tradycje wschodnie (arabskie, litewskie, mongolskie ruskie, tatarskie, tureckie, ukraińskie, żydowskie) jak i tradycje z Europy zachodniej (wpływy francuskie, czeskie, hiszpańskie, niemieckie czy włoskie).
„Kuchnie świata – przy wspólnym stole” to projekt, który pokazuje nie tylko bogactwo kulinarne różnorodnych kultur i narodów, ale przede wszystkim skupia się na integracji. Zasiądźmy więc przy wspólnym stole, poznajmy siebie nawzajem i poznajmy potrawy z całego świata.

    Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu materiałów merytorycznych,  filmowych i fotograficznych do projektu składamy redakcji cerkiew.pl; serwisowi internetowemu "Kuchnia Śląska"; placówce kultury Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej; Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC Kraków); Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Żelistrzewo; blogowi kulinarnemu Viren Gotuje oraz uczestnikom VI edycji projektu „Oblicza Dialogu” (hasło: „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”)


Źródła:
J. Straczuk, Wspólnotowe funkcje pożywienia, czyli pogranicze wyznaniowe od kuchni oraz  
Sąsiedztwo prawosławnych i katolików, czyli kultura pogranicza
www.restauracjaakademia.pl/kuchnia-krolowej-bony
www.obliczadialogu.pl

 

Odsłuchaj artykuł

 

 • jp2lubil.jpg

  Co lubił jeść Karol Wojtyła

  Jan Paweł II czuł sentyment do swojej narodowej kuchni i często takie dania były nadal preferowane.

 • indie.jpg

  Kuchnia indyjska

 • kaszebe.jpg

  Kuchnia kaszubska

  Kaszubi to ludność Pomorza. Przez wieki podlegali różnym wpływom (np. niemieckim) i wypierani byli na wschód.
  Część Kaszubów zachowała własną kulturę i odrębność języka.

 • cerkiew.jpg

  Kuchnia prawosławna

  Prawosławie czyli chrześcijaństwo wschodnie charakteryzuje się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów (autokefalia)

 • slask.jpg

  Kuchnia śląska

  Przez wieki kultura śląska mieszała się i czerpała z wpływów Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Ze względu na wielonarodowościowy charakter tej krainy, tutejsza kuchnia jest niejednolita w swym charakterze.

 • krosno.jpg

  Kuchnia Ziemi Krośnieńskiej

  Przed II wojną światową ziemię krośnieńską cechowała różnorodność etniczna i wyznaniowa. Jak nigdzie indziej w polskich Karpatach ścierały się tu wpływy zachodnie – małopolskie (do dziś widoczne w Jasielskiem i Gorlickiem), wschodnie – ruskie (do dziś czytelne we wschodniej części opisywanego obszaru) oraz południowe – węgierskie i słowackie

 • hanuka.jpg

  Kuchnia żydowska

  Kuchnia żydowska – narodowa kuchnia Żydów charakteryzująca się przestrzeganiem koszerności, tj. religijnego podziału pokarmów na koszerne – czyste (dozwolone) i trefne – nieczyste (zakazane). Podział ten oparty jest na Biblii, na nakazach Pięcioksięgu Mojżesza i późniejszych interpretacjach tych praw.

 • fooderth.jpg

  Potrawy świata

  Uczty i spotkania przy suto zastawionym stole to zjawisko charakterystyczne dla każdej kultury. Wspólne biesiady towarzyszyły ważniejszym wydarzeniom o dużej randze dla danej społeczności.