Odpowiadmy

 • Odpowiadamy 1

  Zawody niemieckich emigrantów w Krakowie.

 • Odpowiadamy 2

  Rysunek w zagadce nr 2 przedstawia przekrój Panteonu w Rzymie.

 • Odpowiadamy 3

  “Mons Sancti Michaeli in periculo mari” to średniowieczna nazwa dawnego opactwa benedyktynów znajdującego się w Normandii, na terenie Francji przy ujściu rzeki Couesnon na wyspie, wyrastającej samotnie nad poziom morza.

 • Angkor_Wat.jpg

  Odpowiadamy 4

  KIm byli Khmerowie i jakie zabytki sakralne pozostawili po sobie?